SZERVEZŐ

Ice Flora Alapítvány
535500 – Gyergyószentmiklós
Bucsin negyed, 10/A/15
Hargita megye, RO

 

 

I. AZ ESEMÉNY

I. 1. Az Egyfeszt 2021. július 29. és augusztus 1. között kerül megszervezésre. A fesztivál helyszínei Gyergyószentmiklós és a Gyergyói-medencei települések (Gyergyószárhegy, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Gyergyóditró, Gyergyóremete), valamint Borszék, a Gyilkos-tó és környéke, illetve a Súgó-barlang.

I. 2. Kényszerhelyzet esetén a szervező saját elhatározása alapján módosíthatja a fesztivál dátumát. A fesztivál dátuma nem változik kisebb időjárásváltozás esetén (eső, felhős idő stb.).

 

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

II. 1. A szervező fenntartja a szabályzat és a program változtatási jogát, a résztvevő előzetes tájékoztatása nélkül. Az esetleges módosításra kerülő információk a fesztivál honlapjára (www.egyfeszt.ro) kerülnek fel, és a megjelenéstől számítva azonnali hatállyal érvényesítendők.

II. 2. Az Egyfesztnek a Gyergyói-medence ad otthont (kiegészítve a Gyilkos-tóval és a Súgó-barlanggal és Borszékkel), így az elzárt, fesztiválcélokhoz igazított területen megrendezett fesztiválokhoz képest a látogatóknak rendkívül fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére.

II. 3. A fesztiválon mindenki saját felelősségére vehet részt, beleértve azon személyeket is, akik olyan fizikai vagy pszichikai betegségben szenvednek, amely esetében káros lehet az egészségükre a nagy tömeg, az erős zaj vagy a speciális hang- és fényeffektusok.

II. 4. Az Egyfeszt programjait településeken és az udvarokban a szervező jelentős számú közreműködővel valósítja meg, így az események megvalósulása a közreműködők teljesítésének függvénye. Ennek következtében az adott program megtartását, annak milyenségét a szervező ennek függvényében garantálja.

II. 5. A nézőtéri helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a szervező jogosult a további belépést megtiltani.

II. 6. Ugyanez a szabály lép érvénybe minden egyéb program esetében is, ahol a résztvevők létszáma korlátozott.

 

III. SZEMÉLYES ADATOK, SZELLEMI TULAJDON, FÉNYKÉPEK, VIDEÓFELVÉTELEK

III. 1. A belépő megvásárlásával a résztvevő hozzájárul, hogy róla (és adott esetben gyermekéről), mint a fesztivál látogatójáról a szervezők, partnerszervezők és az engedéllyel rendelkező sajtósok videofelvételt vagy fotót készítsenek, melyeket az Egyfeszt promoválási és archiválási céllal korlátlanul használhat fel.

III. 2. A hivatkozott hang- és képfelvétel készítés és felhasználás kapcsán a résztvevők nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben.

III. 3. A közzétételhez, átdolgozáshoz, többszörözéshez, nyilvánosságra hozatalhoz, forgalmazáshoz a fesztivál látogatói ingyenesen hozzájárulnak.

III. 4. A résztvevők filmezhetnek és fényképezhetnek a fesztivál területén, de ezeket az anyagokat csak személyes célokra használhatják fel. A résztvevők csak olyan mértékben tehetik közzé a fesztiválon készült fényképeket és videókat, amely nem sérti a többi résztvevő vagy a szervező jogait.

III. 5. A résztvevőknek azt is tudomásul kell venniük, hogy bizonyos koncertek esetében a szervező a fellépők menedzsmentjének kérésére korlátozhatja vagy megtilthatja a filmezést és/vagy a fényképezést. Ilyen esetben a szervező saját kommunikációs eszközein keresztül bejelenti ezt.

III. 6. E kötelezettség megszegése esetén a szervező felszólítja a résztvevőt, hogy hagyja abba a nem megengedett tevékenységet/törölje a nyilvános bejegyzéseket, illetve maradéktalanul térítse meg az így okozott kárt.

III. 7. A GDPR rendelet értelmében résztvevők a következő jogokkal rendelkeznek: a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés megtagadásához való jog.

III. 8. Amennyiben élni ezekkel a jogokkal, akkor a szervezőhöz fordulhat az info@egyfeszt.ro e-mail címre küldött, keltezett és aláírt írásbeli kérelemmel.

III. 9. Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, kérjük, forduljon hozzánk ugyancsak az info@egyfeszt.ro e-mail címen.

 

IV. BELÉPŐJEGYEK, KARSZALAGOK

IV. 1. A szervező a résztvevő számára belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a fesztivál programjain, a résztvevő pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a szervező részére.

IV. 2. A belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg a résztvevő egyetért a szabályzat előírásainak betartásával.

IV. 3. A belépők fajtáiról és azok áráról a szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást.

IV. 4. A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. Az Egyfeszt programjaira csak érvényes karszalaggal lehet belépni; bizonyos programok a fesztiválbelépőn kívüli felár ellenében látogathatók.

IV. 5. Kivételt képez ez alól a Borszéken sorra kerülő Goran Bregovic koncert, melyen minden látogató számára ingyenes a részvétel.

IV. 6. Kizárólag a csuklón (ennek hiányában a bokán vagy más alkalmas testrészen) hordott, ép karszalag jogosít a programokon való részvételre, amit belépéskor a szervező által megbízott személyek (önkéntesek, biztonsági szolgálat) ellenőriznek.

IV. 7. Elhagyott, ellopott, megrongált vagy sérült karszalagot a szervező nem pótol. A karszalag nem ruházható át másra, a sérült (átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható stb.) karszalag érvénytelen.

IV. 8. A megvásárolt jegyek nem válthatók vissza. A megvásárolt jegyek ellenértéke csak akkor téríthető vissza, ha a szervező lemondja a fesztivált vagy a helyszínen végzett Covid-19 gyorsteszt pozitív lesz. Ebben az utolsó esetben, a megvásárolt jegy ára a bilete.ro oldalon igényelhető vissza.

 

V. KISKORÚAK ESETÉBEN

V. 1. A programokra a belépés 6 éves korig ingyenes. A gyerekjegy 6 és 14 éves kor között érvényes.

V. 2. A kiskorúak mellé ajánljuk a felnőtt felügyeletet.

V. 3. A szervező nem ajánlja a nagyon kicsi gyermekek jelenlétét a nagykoncerteken, mivel a magas zajszint negatív hatással lehet a hallásukra. A felnőtt felel a kiskorú biztonságáért.

V. 4. A résztvevőket arra kérjük, hogy folyamatosan és gondosan felügyeljék az általuk elkísért kiskorúakat, és ne hagyják felügyelet nélkül holmijukat.

 

VI. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ESETÉBEN

VI. 1. Azon fogyatékossággal élő személyek, akik helyszínen felmutatják a fogyatékosságukról kiállított igazolást, ingyenes belépésben részesülnek. Az őket kísérő személynek a belépőjegy 50% -át kell fizetnie.

 

VII. AZ EGYFESZTEN VALÓ RÉSZVÉTEL A COVID-19-CEL KAPCSOLATOS JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

VII. 1. A fesztivál az éppen aktuális járványügyi – Covid 19-el kapcsolatos – intézkedéseknek megfelelően fog zajlani. Az eseményen való részvétel ezen érvényben lévő előírások betartásával lehetséges.

 

VIII. VISELKEDÉSRE, BIZTONSÁGRA, TISZTASÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, TILTÁSOK

VIII. 1. Minden résztvevő köteles betartani a jelen szabályzatban megfogalmazottakat, valamint a társadalmi szabályok és a hatályos törvények előírásait.

VIII. 2. A résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik az Egyfeszt szellemiségébe.

VIII. 3. A résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

VIII. 4. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező fenntartja a jogot arra, hogy megtiltsa bizonyos eszközöknek bevitelét a fesztivál helyszíneire.

VIII. 5. A következő eszközök számítanak tilosnak: drogok, pirotechnikai eszközök, üvegek, veszélyes tárgyak, kések, bénító spray, láncok, robbanékony-, gyúlékony-, toxikus- tárgyak vagy anyagok és olyan tárgyak, amelyekkel mások megsebezhetők. A koncertek helyszínére esernyőt is tilos bevinni.

VIII. 6. A hatóságok veszik át azon személyeket, akiknél drogokat, vagy tartási engedély nélküli fegyvereket találnak.

VIII. 7. A résztvevők kötelezettsége a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása.

VIII. 8. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a fesztiválon kívül vásárolt italokat nem jogosult bevinni a rendezvény helyszíneire.

VIII. 9. Tilos szemetelni! A szemetet a szeméttárolókban kell gyűjteni!

VIII. 10. Tilos bármilyen kereskedelmi- vagy reklámtevékenység folytatása a fesztivál területén belül, a szervező írásos beleegyezésének hiányában.

VIII. 11. A résztvevőknek a fesztivál ideje alatt tilos bármilyen gazdasági (beleértve a saját vagy más személy szolgáltatásainak népszerűsítését is) vagy reklámtevékenységet folytatniuk a szervező írásos beleegyezése hiányában.

VIII. 12. A résztvevőknek tilos bármilyen tüntetést, demonstrációt és gyülekezést tartaniuk, valamint bármely olyan magatartásformát tanúsítaniuk, amely a fesztivál zavartalan lezajlását vagy a többi résztvevő jó hangulatát befolyásolhatja.

VIII. 13. Tilos a kiskorúak alkohollal való kiszolgálása és tilos a kiskorúaknak alkoholt fogyasztani. A drogfogyasztás illegális és tilos, ezen tevékenység a hatályos törvényi előírások alapján büntetendő.

VIII. 14. Tilos bármilyen tüzes- vagy gyúlékony anyag használata a fesztivál egész területén (tilos a tábortűz vagy bármilyen jellegű nyílt láng keletkeztetése és használata). Kivételt képeznek a szervezők által engedélyezett programok.

VIII. 15. A fesztiválon való részvétel feltétele, hogy az Egyfeszt látogatói mindenre kiterjedően együttműködnek a biztonsági személyzettel, szervezőkkel, önkéntesekkel, valamint vészhelyzet esetén utasításaikat követik.

 

IX. ESETEK, AMELYEKBEN A SZERVEZŐ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET

IX. 1. A szervezők nem vállalnak felelősséget az elhagyott, ellopott vagy megrongált személyes tárgyakért. A szervező kizárólag a programhelyszíneken történt, szervező által okozott károkért, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító esetekért felel a belépővel rendelkező résztvevők felé.

IX. 2. A szervező nem vállal felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a fesztivál látogatói kizárólag saját felelősségükre használhatják, vásárolhatják meg vagy vehetik igénybe. A szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához a résztvevőknek okoznak.

IX. 3. A szervező NEM vállal felelősséget a résztvevők egészségi állapotának olyan romlásáért, amelyet a fesztivál sajátos elemeivel kombináltan valamely már meglévő egészségügyi probléma okoz. (példák: zsúfoltság, zaj, világítóberendezések stb.)

IX. 4. Továbbá, a szervező NEM vállal felelősséget a résztvevők egészségi állapotának olyan károsodásáért sem, amely egy másik résztvevő, partner vagy más, a szervezővel semmilyen kapcsolatban nem álló személy cselekedete/hibája miatt következik be.

 

X. BÜNTETÉSEK

X. 1. A szervezőnek jogában áll azonnali hatállyal, teljesen vagy átmenetileg, megtiltani a résztvevő belépését a fesztivál területére vagy adott esetben kikísérni őt, abban az esetben, ha az nem tartja be a jelen szabályzat vagy a Romániában érvényben lévő törvények előírásait.

X. 2. Polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli a résztvevőket az általuk okozott károkért mind a szervező, mind harmadik személyek irányába. A szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a résztvevő jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

 

XI. ELSŐSEGÉLY

XI. 1. A fesztivál területén elsősegély pontok lesznek felszerelve, melyeknek használata ingyenes.

XI. 2. Amennyiben a résztvevő nem tud eljutni az elsősegély-nyújtási ponthoz, kérje a szervező legközelebbi képviselőjének vagy egy biztonsági őrnek a segítségét.

 

XII. KÉNYSZERHELYZET, VÉSZHELYZET

XII. 1. Háború, terrortámadás, tüntetés, baleset, tűz, természeti katasztrófa, földrengés, árvíz, hosszabb áramkimaradás, járvány, hivatalos elrendelések vagy más, a szervező vagy résztvevő által előre nem látható és befolyásolható történések esetén mindkét fél elállhat a szabályzat előírásainak betartásától.

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. 1. A résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásait megsértő látogatót a szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a fesztiválról, illetve jogosult megtiltani, hogy a fesztiválra belépjen. Ezen esetekben a látogató nem jogosult a belépő visszaváltására.

XIII. 2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a szervezőre és a résztvevőkre. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a szervező jogosult a szabályzat egyoldalú módosítására.