I. AZ ESEMÉNY

I. 1.Az Egyfeszt 2023. augusztus 3-6.között kerül megszervezésre. A fesztivál helyszínei Gyergyószentmiklós, a Gyilkos-tó és környéke, illetve a Súgó-barlang.

I. 2.Kényszerhelyzet esetén a szervező saját elhatározása alapján módosíthatja a fesztivál dátumát. A fesztivál dátuma nem változik kisebb időjárásváltozás esetén (eső, felhős idő stb.).

 

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

II. 1.A szervező fenntartja a szabályzat és a program változtatási jogát, a résztvevő előzetes tájékoztatása nélkül. Az esetleges módosításra kerülő információk a fesztivál honlapjára (www.egyfeszt.ro) kerülnek fel, és a megjelenéstől számítva azonnali hatállyal érvényesítendők.

II. 2.Az Egyfesztnek Gyergyószentmiklós ad otthont (kiegészítve a Gyilkos-tóval és a Súgó-barlanggal), így az elzárt, fesztiválcélokhoz igazított területen megrendezett fesztiválokhoz képest a látogatóknak rendkívül fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére.

II. 3.A fesztiválon mindenki saját felelősségére vehet részt, beleértve azon személyeket is, akik olyan fizikai vagy pszichikai betegségben szenvednek, amely esetében káros lehet az egészségükre a nagy tömeg, az erős zaj vagy a speciális hang- és fényeffektusok.

II. 4.Az Egyfeszt programjait az udvarokban a szervező jelentős számú közreműködővel valósítja meg, így az események megvalósulása a közreműködők teljesítésének függvénye. Ennek következtében az adott program megtartását, annak milyenségét a szervező ennek függvényében garantálja.

II. 5.A nézőtéri helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a szervező jogosult a további belépést megtiltani.

II. 6.Ugyanez a szabály lép érvénybe minden egyéb program esetében is, ahol a résztvevők létszáma korlátozott.

 

III. SZEMÉLYES ADATOK, SZELLEMI TULAJDON, FÉNYKÉPEK, VIDEÓFELVÉTELEK

III. 1. A belépő megvásárlásával a résztvevő hozzájárul, hogy róla (és adott esetben gyermekéről), mint a fesztivál látogatójáról a szervezők, partnerszervezők és az engedéllyel rendelkező sajtósok videofelvételt vagy fotót készítsenek, melyeket az Egyfeszt promoválási és archiválási céllal korlátlanul használhat fel.

III. 2. A hivatkozott hang- és képfelvétel készítés és felhasználás kapcsán a résztvevők nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben.

III. 3. A közzétételhez, átdolgozáshoz, többszörözéshez, nyilvánosságra hozatalhoz, forgalmazáshoz a fesztivál látogatói ingyenesen hozzájárulnak.

III. 4. A résztvevők filmezhetnek és fényképezhetnek a fesztivál területén, de ezeket az anyagokat csak személyes célokra használhatják fel. A résztvevők csak olyan mértékben tehetik közzé a fesztiválon készült fényképeket és videókat, amely nem sérti a többi résztvevő vagy a szervező jogait.

III. 5. A résztvevőknek azt is tudomásul kell venniük, hogy bizonyos koncertek esetében a szervező a fellépők menedzsmentjének kérésére korlátozhatja vagy megtilthatja a filmezést és/vagy a fényképezést. Ilyen esetben a szervező saját kommunikációs eszközein keresztül bejelenti ezt.

III. 6. E kötelezettség megszegése esetén a szervező felszólítja a résztvevőt, hogy hagyja abba a nem megengedett tevékenységet/törölje a nyilvános bejegyzéseket, illetve maradéktalanul térítse meg az így okozott kárt.

III. 7. A GDPR rendelet értelmében résztvevők a következő jogokkal rendelkeznek: a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés megtagadásához való jog.

III. 8. Amennyiben élne ezekkel a jogokkal, akkor a szervezőkhöz fordulhat az info@egyfeszt.ro e-mail címre küldött, keltezett és aláírt írásbeli kérelemmel.

III. 9. Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, kérjük, forduljon hozzánk ugyancsak az info@egyfeszt.ro e-mail címen!

 

 IV. BELÉPŐJEGYEK, KARSZALAGOK

 IV. 1.A szervező a résztvevő számára belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a fesztivál programjain, a résztvevő pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a szervező részére. A megvásárolt napijegy belépési lehetőséget biztosít a fesztivál területére aznap reggel 9:00 és másnap reggel 8:00 óra között.

 IV. 2.A belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg a résztvevő egyetért a szabályzat előírásainak betartásával.

 IV. 3.A belépők fajtáiról és azok áráról a szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást.

 IV. 4.A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. Az Egyfeszt programjaira csak érvényes karszalaggal lehet belépni; bizonyos programok a fesztiválbelépőn kívüli felár ellenében látogathatók.

 IV. 5.A fesztiválterületen kívül történő feláras programokon való részvételhez nem szükséges fesztivál karszalag kiváltása.

 IV. 6.Kizárólag a csuklón (ennek hiányában a bokán vagy más alkalmas testrészen) hordott, ép karszalag jogosít a programokon való részvételre, amit belépéskor a szervező által megbízott személyek (önkéntesek, biztonsági szolgálat) ellenőriznek.

 IV. 7.Elhagyott, ellopott, megrongált vagy sérült karszalagot a szervező nem pótol. A karszalag nem ruházható át másra, a sérült (átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható stb.) karszalag érvénytelen.

 IV. 8.A megvásárolt jegyek nem válthatók vissza. A megvásárolt jegyek ellenértéke csak akkor téríthető vissza, ha a szervező lemondja a fesztivált. Ebben az esetben a megvásárolt jegy ára az in-time.hu oldalon igényelhető vissza.

 IV. 9. A Gyergyói-medence lakói kedvezményes fesztiválbelépőt vásárolhatnak. A lakcím igazolása érdekében a résztvevőnek kötelessége felmutatni egy érvényes személyigazolványt a megvásárolt jegy karszalagra történő beváltás pillanatában. Amennyiben a fesztiválozó nem tudja igazolni, hogy a Gyergyói-medencében lakik vagy nem jogosult a kedvezményre, de továbbra is részt szeretne venni a fesztiválon, köteles kifizetni a kedvezményes belépő és a fesztiválbérlet közti különbözetet.

 IV. 10. A 14-18 év közötti diákok kedvezményes fesztiválbelépőt vásárolhatnak. Az életkor igazolása érdekében a résztvevőnek kötelessége felmutatni egy érvényes személyigazolványt vagy ellenörzőt a megvásárolt jegy karszalagra történő beváltás pillanatában. Amennyiben a fesztiválozó nem tudja igazolni az életkorát vagy nem jogosult a diákjegyre, de továbbra is részt szeretne venni a fesztiválon, köteles kifizetni a kedvezményes belépő és a fesztiválbérlet közti különbözetet.

 

 V. KISKORÚAK ESETÉBEN

 V. 1.A programokra a belépés 6 éves korig ingyenes.

 V. 2.A kiskorúak mellé ajánljuk a felnőtt felügyeletet.

 V. 3.A szervező nem ajánlja a nagyon kicsi gyermekek jelenlétét a nagykoncerteken, mivel a magas zajszint negatív hatással lehet a hallásukra. A felnőtt felel a kiskorú biztonságáért.

 V. 4.A résztvevőket arra kérjük, hogy folyamatosan és gondosan felügyeljék az általuk elkísért kiskorúakat, és ne hagyják felügyelet nélkül holmijukat!

 

 VI. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ESETÉBEN

 VI. 1.Azon fogyatékossággal élő személyek, akik helyszínen felmutatják a fogyatékosságukról kiállított igazolást, ingyenes belépésben részesülnek. Az őket kísérő személynek a belépőjegy 50%-át kell fizetnie.

 

VII. VISELKEDÉSRE, BIZTONSÁGRA, TISZTASÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, TILTÁSOK

VII. 1. Minden résztvevő köteles betartani a jelen szabályzatban megfogalmazottakat, valamint a társadalmi szabályok és a hatályos törvények előírásait.

VII. 2. A résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik az Egyfeszt szellemiségébe.

VII. 3. A résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

VII. 4. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező fenntartja a jogot arra, hogy megtiltsa bizonyos eszközöknek bevitelét a fesztivál helyszíneire.

VII. 5. A következő eszközök számítanak tilosnak: drogok, pirotechnikai eszközök, üvegek, veszélyes tárgyak, kések, bénító spray, láncok, robbanékony-, gyúlékony-, toxikus- tárgyak vagy anyagok és olyan tárgyak, amelyekkel mások megsebezhetők. A koncertek helyszínére esernyőt is tilos bevinni.

VII. 6. A hatóságok veszik át azon személyeket, akiknél drogokat vagy tartási engedély nélküli fegyvereket találnak.

VII. 7. A résztvevők kötelezettsége a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása.

VII. 8. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a fesztiválon kívül vásárolt italokat nem jogosult bevinni a rendezvény helyszíneire.

VII. 9. Tilos szemetelni! A szemetet a szeméttárolókban kell gyűjteni!

VII. 10. Tilos bármilyen kereskedelmi- vagy reklámtevékenység folytatása a fesztivál területén belül, a szervező írásos beleegyezésének hiányában.

VII. 11. A résztvevőknek a fesztivál ideje alatt tilos bármilyen gazdasági (beleértve a saját vagy más személy szolgáltatásainak népszerűsítését is) vagy reklámtevékenységet folytatniuk a szervező írásos beleegyezése hiányában.

VII. 12. A résztvevőknek tilos bármilyen tüntetést, demonstrációt és gyülekezést tartaniuk, valamint bármely olyan magatartásformát tanúsítaniuk, amely a fesztivál zavartalan lezajlását vagy a többi résztvevő jó hangulatát befolyásolhatja.

VII. 13. Tilos a kiskorúak alkohollal való kiszolgálása és tilos a kiskorúaknak alkoholt fogyasztani. A drogfogyasztás illegális és tilos, ezen tevékenység a hatályos törvényi előírások alapján büntetendő.

VII. 14. Tilos bármilyen tüzes- vagy gyúlékony anyag használata a fesztivál egész területén (tilos a tábortűz vagy bármilyen jellegű nyílt láng keletkeztetése és használata). Kivételt képeznek a szervezők által engedélyezett programok.

VII. 15. A fesztiválon való részvétel feltétele, hogy az Egyfeszt látogatói mindenre kiterjedően együttműködnek a biztonsági személyzettel, szervezőkkel, önkéntesekkel, valamint vészhelyzet esetén utasításaikat követik.

VII. 16. A fesztivál területére tilos bevinni a házi kedvenceket.

 

VIII. ESETEK, AMELYEKBEN A SZERVEZŐ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET

VIII. 1. A szervezők nem vállalnak felelősséget az elhagyott, ellopott vagy megrongált személyes tárgyakért. A szervező kizárólag a programhelyszíneken történt, szervező által okozott károkért, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító esetekért felel a belépővel rendelkező résztvevők felé.

VIII. 2. A szervező nem vállal felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a fesztivál látogatói kizárólag saját felelősségükre használhatják, vásárolhatják meg vagy vehetik igénybe. A szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához a résztvevőknek okoznak.

VIII. 3. A szervező NEM vállal felelősséget a résztvevők egészségi állapotának olyan romlásáért, amelyet a fesztivál sajátos elemeivel kombináltan valamely már meglévő egészségügyi probléma okoz. (példák: zsúfoltság, zaj, világítóberendezések, időjárási tényezők stb.)

VIII. 4. Továbbá, a szervező NEM vállal felelősséget a résztvevők egészségi állapotának olyan károsodásáért sem, amely egy másik résztvevő, partner vagy más, a szervezővel semmilyen kapcsolatban nem álló személy cselekedete/hibája miatt következik be.

 

IX. BÜNTETÉSEK

IX. 1.A szervezőnek jogában áll azonnali hatállyal, teljesen vagy átmenetileg, megtiltani a résztvevő belépését a fesztivál területére vagy adott esetben kikísérni őt, abban az esetben, ha az nem tartja be a jelen szabályzat vagy a Romániában érvényben lévő törvények előírásait.

IX. 2. Polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli a résztvevőket az általuk okozott károkért mind a szervező, mind harmadik személyek irányába. A szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a résztvevő jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

 

 X. ELSŐSEGÉLY

 X.1.A fesztivál területén elsősegély pontok lesznek felszerelve, melyeknek használata ingyenes.

 X.2.Amennyiben a résztvevő nem tud eljutni az elsősegély-nyújtási ponthoz, kérje a szervező legközelebbi képviselőjének vagy egy biztonsági őrnek a segítségét.

 

XI. KÉNYSZERHELYZET, VÉSZHELYZET 

XI. 1.Háború, terrortámadás, tüntetés, baleset, tűz, természeti katasztrófa, földrengés, árvíz, hosszabb áramkimaradás, járvány, hivatalos elrendelések vagy más, a szervező vagy résztvevő által előre nem látható és befolyásolható történések esetén mindkét fél elállhat a szabályzat előírásainak betartásától.

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XII. 1. A résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásait megsértő látogatót a szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a fesztiválról, illetve jogosult megtiltani, hogy a fesztiválra belépjen. Ezen esetekben a látogató nem jogosult a belépő visszaváltására.

XII. 2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a szervezőre és a résztvevőkre. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a szervező jogosult a szabályzat egyoldalú módosítására.

 

REGULAMENT FESTIVAL

 

I. EVENIMENTUL

I. 1. Festivalul Egyfeszt va avea loc între 3 și 6 august 2023. Locurile de desfășurare ale festivalului includ Gyergyószentmiklós, Lacul Gyilkos, capela Sf. Anna  și zona Peștera Súgó.

I. 2. În caz de situații de forță majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data festivalului în conformitate cu decizia sa. Data festivalului nu se va schimba în cazul unor schimbări de vreme minore (ploaie, nori, etc.).

 

II. REGULI GENERALE

II. 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul și programul fără notificarea prealabilă a participanților. Informațiile referitoare la eventualele modificări vor fi publicate pe site-ul festivalului (www.egyfeszt.ro) și vor intra în vigoare imediat.

II. 2. Egyfeszt are loc în Gyergyószentmiklós și împrejurimile orașului (Lacul Gyilkos, Peștera Súgó, capela S/f. Anna), astfel că participanții trebuie să acorde o atenție deosebită traficului, securității bunurilor, păstrării integrității fizice și evitării eventualelor accidente în comparație cu alte festivaluri organizate în zone deschise și adaptate pentru evenimente.

II. 3. Toți participanții la festival participă din proprie inițiativă și pe propriul lor risc, inclusiv persoanele care suferă de afecțiuni fizice sau psihice care pot fi afectate de mulțimea mare de oameni, zgomotul puternic sau efectele speciale de sunet și lumină.

II. 4. Programul Egyfeszt este realizat în curți cu un număr semnificativ de participanți, astfel încât desfășurarea evenimentelor depinde de prezența acestora. Drept urmare, organizatorul garantează realizarea și natura programului în funcție de participarea acestora.

II. 5. Locurile pe scaune pot fi ocupate în ordinea sosirii, iar atunci când capacitatea maximă este atinsă, organizatorul are dreptul să interzică accesul suplimentar.

II. 6. Aceeași regulă se aplică și în cazul altor programe în care numărul participanților este limitat.

 

III. DATE PERSONALE, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, FOTOGRAFII, ÎNREGISTRĂRI VIDEO

III. 1. Prin achiziționarea unui bilet, participantul acceptă ca organizatorii, partenerii și jurnaliștii acreditați să facă înregistrări video sau fotografii despre el (și, dacă este cazul, despre copilul său minor) în calitate de vizitator al festivalului Egyfeszt, pe care le pot utiliza nelimitat în scopuri de promovare și arhivare.

III. 2. Participanții nu au dreptul să solicite despăgubiri sau să formuleze alte pretenții în legătură cu înregistrările audio și video realizate. 

III. 3. Participanții la festival se angajează să permită publicarea, modificarea, multiplicarea și distribuirea materialelor în cadrul Egyfeszt.

III. 4. Participanții pot filma și fotografia în zona festivalului, dar aceste materiale pot fi utilizate doar în scop personal. Participanții pot distribui fotografiile și videoclipurile realizate la festival doar în măsura în care nu încalcă drepturile celorlalți participanți sau ale organizatorului.

III. 5. Participanții trebuie să ia în considerare faptul că, în cazul anumitor concerte, organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea la cererea managementului artiștilor. În acest caz, organizatorul va face anunțul prin propriile mijloace de comunicare.

III. 6. În cazul încălcării acestui angajament, organizatorul va solicita participanților să înceteze activitatea interzisă/să șteargă postările publice și să despăgubească integral eventualele daune cauzate.

III. 7. Participanții au următoarele drepturi în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR): dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la ștergere sau restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a se opune deciziilor luate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor.

III. 8. Dacă doriți să exercitați aceste drepturi, vă puteți adresa organizatorilor prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, trimise la adresa de e-mail info@egyfeszt.ro.

III. 9. Dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal nu sunt tratate în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugăm să ne contactați exclusiv pe e-mail la adresa info@egyfeszt.ro!

 

IV. BILETE, BRĂȚĂRI

IV. 1. Prin achiziționarea unui bilet, organizatorul asigură participanților posibilitatea de a participa la evenimentele festivalului, iar participantul trebuie să plătească contravaloarea biletului organizatorului. Biletele de zi achiziționate permit acces în ziua pentru care s-au achiziționat, în intervalul orar 9:00 pâna la ora 8:00 (ziua următoare).

IV. 2. Odată cu achiziționarea biletului, participantul este de acord să respecte regulile stabilite în regulament.

IV. 3. Informații despre tipurile de bilete și prețurile acestora vor fi furnizate de organizator pe site-ul festivalului și în punctele de vânzare și informare.

IV. 4. După achiziționarea biletului, brățara reprezintă drepturile și obligațiile legate de intrare. Accesul la evenimentele Egyfeszt este permis doar cu o brățară validă; anumite programe pot fi accesate contra cost în afara biletului festivalului.

IV. 5. Participarea la programele suplimentare nu necesită achiziționarea unei brățări de festival.

IV. 6. Accesul la programele se face doar cu o brățară valabilă purtată la încheietură (sau, în absența acesteia, la gleznă sau pe o altă parte a corpului adecvată), care va fi verificată de personalul desemnat de organizator (voluntari, serviciu de securitate) la intrare.

IV. 7. Brățara pierdută, furată, deteriorată sau uzată nu va fi înlocuită de către organizator. Brățara nu poate fi transferată altei persoane, iar brățara deteriorată (lipită, tăiată, ruptă, cu un diametru mai mare decât încheietura sau care poate să treacă peste încheietură etc.) este invalidă.

IV. 8. Biletele achiziționate nu pot fi returnate. Contravaloarea biletelor achiziționate poate fi returnată doar în cazul anulării festivalului de către organizator. În acest caz, prețul biletului achiziționat poate fi rambursat pe site-ul in-time.hu.

IV. 9. Locuitorii depresiunii Giurgeului pot achiziționa bilete la preț redus. În acest sens organizatorii sunt îndreptățiți să solicite orice act de identitate valabil emis de către o autoritate competentă din care reiese domiciliul participantului. În cazul în care participantul refuză furnizarea actului de identitate, acesta va achiziționa biletul la preț întreg.

IV. 10. Elevii între 14-18 ani pot achiziționa bilete la preț redus. În acest sens organizatorii sunt îndreptățiți să solicite orice act de identitate valabil emis de către o autoritate competentă sau carnet de elev din care reiese vârsta participantului. În cazul în care participantul refuză furnizarea actului de identitate, acesta va achiziționa biletul la preț întreg.

 

V. PENTRU MINORI

V. 1. Intrarea la programe este gratuită pentru minorii sub 6 ani.

V. 2. Recomandăm adulților să supravegheze minorii.

V. 3. Organizatorul nu recomandă prezența copiilor foarte mici la concerte mari, deoarece nivelul ridicat de zgomot poate afecta auzul lor. Adulții sunt responsabili de siguranța copiilor.

V. 4. Participanții sunt rugați să supravegheze în mod constant și cu atenție copiii însoțiți și să nu își lase bunurile nesupravegheate.

 

VI. PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

VI. 1. Persoanele cu dizabilități care prezintă o dovadă a dizabilității lor vor beneficia de intrare gratuită. Persoana care îi însoțește trebuie să plătească 50% din prețul biletului.

 

VII. CERINȚE, INTERDICȚII PRIVIND COMPORTAMENTUL, SECURITATEA ȘI CURĂȚENIA

VII. 1. Fiecare participant este obligat să respecte prevederile prezentului regulament, precum și regulile sociale și prevederile legale în vigoare.

VII. 2. Participanții sunt obligați să se abțină de la orice comportament care poate pune în pericol sau afecta drepturile personalității, viața, integritatea fizică și/sau sănătatea altora, precum și de la orice comportament care nu se încadrează în spiritul Egyfeszt.

VII. 3. Participanții se angajează să acorde o atenție deosebită traficului, securității bunurilor, păstrării integrității lor corporale și a altor persoane, precum să se abțină de la orice comportament care ar putea dăuna locațiilor festivalului sau mediului construit sau natural.

VII. 4. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, organizatorul își rezervă dreptul de a interzice introducerea anumitor obiecte pe terenurile festivalului.

VII. 5. Următoarele obiecte sunt interzise: droguri, articole pirotehnice, sticle, obiecte periculoase, cuțite, spray-uri paralizante, lanțuri, materiale explozive, inflamabile, toxice sau orice alte obiecte cu care alte persoane pot fi rănite. Nu este permisă introducerea umbrelei la concertele în aer liber.

VII. 6. Persoanele care sunt găsite în posesia de droguri sau arme fără permis vor fi predate autorităților.

VII. 7. Participanții sunt obligați să respecte legislația privind fumatul.

VII. 8. Participanții recunosc că băuturile achiziționate în afara festivalului nu pot fi aduse pe teritoriul evenimentului.

VII. 9. Este interzisă aruncarea gunoaielor! Gunoiul trebuie colectat în recipiente special destinate.

VII. 10. Este interzisă desfășurarea oricărei activități comerciale sau de promovare în incinta festivalului fără consimțământul scris al organizatorului.

VII. 11. Participanților le este interzis să desfășoare activități comerciale (inclusiv promovarea propriilor servicii sau ale altor persoane) sau de promovare în timpul festivalului fără consimțământul scris al organizatorului.

VII. 12. Participanților le este interzis să organizeze proteste, demonstrații și adunări și să manifeste orice alt comportament care ar putea afecta desfășurarea liniștită a festivalului sau atmosfera plăcută a celorlalți participanți.

VII. 13. Este interzisă servirea alcoolului minorilor și consumul de alcool de către aceștia. Consumul de droguri este ilegal și interzis, iar această activitate este sancționată conform legislației în vigoare.

VII. 14. Este interzisă utilizarea de materiale inflamabile sau incendiare pe întreaga suprafață a festivalului (este interzisă aprinderea focului de tabără sau orice alt tip de flacără deschisă). Excepție de la această prvedere fac programele autorizate de organizatori.

VII. 15. Participarea la festival presupune cooperarea deplină a vizitatorilor Egyfeszt cu personalul de securitate, organizatorii, voluntarii și respectarea instrucțiunilor în caz de urgență.

VII. 16. Este interzisă accesul pe teritoriul festivalului cu animale de companie. 

 

VIII. SITUAȚII ÎN CARE ORGANIZATORUL NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA

VIII. 1. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele personale abandonate, furate sau deteriorate. Organizatorul este responsabil numai în fața participanților deținători de bilete pentru daunele cauzate în locurile programului de evenimente, care afectează viața umană, integritatea fizică sau sănătatea acestora.

VIII. 2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru produsele și serviciile oferite de restaurante, comercianți și alți participanți și parteneri. Participanții la festival le pot folosi, cumpăra sau beneficia de ele pe propriul risc. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate de furnizorii, comercianții, restaurantele, ceilalți parteneri în legătură cu furnizarea serviciilor lor.

VIII. 3. Organizatorul NU își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea stării de sănătate a participanților diagnosticați cu o problemă de sănătate existentă cauzată de combinația elementelor specifice ale festivalului (de exemplu, aglomerație, zgomot, echipamente de iluminat etc.).

VIII. 4. De asemenea, organizatorul NU își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea stării de sănătate a participanților cauzată de acțiunile/eroarea unei alte persoane participante sau a unei alte persoane care nu are nicio legătură cu organizatorul.

 

IX. SANCȚIUNI

IX. 1. Organizatorul are dreptul să interzică imediat sau temporar accesul participanților pe teritoriul festivalului sau să-i evacueze, în cazul în care aceștia nu respectă prevederile prezentului regulament sau legislația în vigoare în România.

IX. 2. Participanții sunt responsabili civil și penal pentru daunele cauzate de ei atât organizatorilor, cât și celorlalte persoane participante. Organizatorul exclude răspunderea pentru orice daune cauzate de comportamentul ilegal al participanților față de comercianți, restaurante, alți parteneri sau alte persoane juridice.

 

X. SITUAȚII DE URGENȚĂ, DEZASTRE

X. 1. În caz de război, atac terorist, demonstrații, accidente, incendii, catastrofe naturale, cutremure, inundații, întreruperi prelungite ale curentului electric, epidemii, ordine oficiale sau alte evenimente neprevăzute și necontrolabile de către organizator sau participanți, ambele părți sunt scutite de respectarea prevederilor regulamentului.

 

XI. DISPOZIȚII FINALE

XI. 1. Participanții recunosc că organizatorul are dreptul de a îndepărta imediat de pe teritoriul festivalului sau de a interzice accesul la festival unui vizitator care încalcă prevederile prezentului regulament, fără a-i permite acestuia returnarea biletului.

XI. 2. Drepturile și obligațiile neacoperite de prezentul regulament se vor soluționa conform legislației în vigoare în România.